Nova lokacija

S 01.07.2013 poslujemo na novi lokaciji.

To je na naslovu Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale (severni del poslovno - stanovanjskega objekta med policijo Domžale in gostilno Keber)

Kolektiv Damaks d.o.o., Domžale, 01.07.2013

O podjetju

DAMAKS d.o.o. je računovodski servis, ki je zrastel na dolgoletnih izkušnjah in uspešni tradiciji predhodnika DAS BIRO-JERAN MAKSIMILJAN S.P. , uveljavljenega zlasti med obrtniki in podjetniki na območju občine Domžale. Prav trajno zadovoljstvo strank je prispevalo k širitvi dejavnosti in krepitvi servisa. Kot gospodarska družba servis deluje od leta 2000, sedaj na lokaciji Kolodvorska 9a, Domžale.

V podjetju je sedaj redno zaposlenih pet usposobljenih delavcev knjigovodij in računovodij, nekaj starejših in par mlajših tako, da se uspešno prepletajo izkušnje in modrost z mladostno inovativnostjo in novimi znanji, ki jih pridobivamo z rednim izobraževanjem in usposabljanjem.
Strankam skušamo nuditi čim kompletnejše storitve in jim pomagati pri reševanju vseh vprašanj in problemov, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

Mislimo, da prav to stranke najbolj cenijo in so nam praviloma dolga leta zveste, saj čutijo, da skrbimo zanje in nam ni vseeno, če se znajdejo v krizi.

Tako opravljamo naslednje storitve:

Poudariti želimo, da pri vodenju poslovnih knjig, sestavi bilanc in davčnih obračunih dosledno spoštujemo predpise in sledimo načelu, da morajo biti zaključni računi razumni in realni, da je državi pač treba dati kar ji gre, pa nič več , in se tako izogniti nepotrebnim zapletom, nadzoru in inšpekcijam.

V podjetju smo uredili primerne delovne pogoje in ustrezen položaj delavcev.
Delamo z moderno strojno in programsko opremo (računovodski program Opis podjetja Opal iz Škofje Loke), ki omogoča sodobne povezave z davčno uprav in drugimi državnimi organi in komunikacijo ter prenos podatkov s strankami.

Računovodski servis je član združenja računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Priznanje za 20let